Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, aanvaarding van opdrachten, mededelingen en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene leveringsvoorwaarden van Pims Sport Vlissingen, gedeponeerd bij de K.v.K. te Middelburg onder nummer 20135912 en worden u op verzoek toegezonden.